ZÁKAZNICKÝ PROGRAM

  • Sleva 10 % na první nákup

  • až 15% sleva pro věrné zákazníky

  • Registrace bez karty

  • Narozeninová sleva 20%

  • Akce speciálně pro registrované zákazníky

Obchodní podmínky zákaznického programu LIME Concept

Úvod

Registrace v zákaznickém programu LIME Concept (dále jen zákaznický program) poskytuje stálým zákazníkům nadstandardní výhody při nákupech v prodejnách patřících do zákaznického programu  v České republice a na Slovensku.

Řádným členem zákaznického programu se může stát každý zákazník, který spolu s nákupem na jakékoliv prodejně patřící do zákaznického programu vyplní a odsouhlasí registraci do zákaznického programu a vysloví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Podmínkou aktivace členství je uvedení alespoň dvou identifikačních údajů tj. emailové adresy a telefonního čísla, které je ověřeno pomocí SMS.

Členství v zákaznického programu

Člen neobdrží věrnostní kartu, je pouze registrován do zákaznické databáze.

10% slevu získává při kumulované útratě více než 30.000 Kč. Podmínkou trvání platnosti slevy je kumulovaná útrata alespoň 20.000 Kč za posledních 24 po sobě jdoucích měsíců, rozhodným datem je datum poslední kladné transakce.

15% sleva platí při kumulované útratě více než 50.000 Kč. Podmínkou trvání platnosti slevy je kumulovaná útrata alespoň 25.000 Kč za posledních 24 po sobě jdoucích měsíců, rozhodným datem je datum poslední kladné transakce.

Pokud kumulovaná útrata za posledních 24 po sobě jdoucích měsíců nedosáhne požadovanou částku (20.000Kč nebo 25.000Kč), vyhrazuje si společnost LIME Concept právo slevu snížit na hodnotu odpovídající kumulované útratě, tzn. 10% při útratě 20.001Kč až 24.999Kč, 0% při útratě nižší než 20.000Kč.

Kumulovaná útrata se počítá i ze zboží se slevou. Slevy se nesčítají, sleva zákaznického programu nelze uplatnit na již zlevněné zboží ani zboží označené jako poškozené a prodávané se slevou.

Sleva zákaznického programu se nevztahuje na doplňkový prodej, dárkové poukazy a na zboží, které je ze zákaznického programu vyjmuto a uvedeno zde v podmínkách či jiným způsobem na prodejnách.

Slevu zákaznického programu lze uplatnit při placení dárkovými poukazy za podmínky, že celková cena včetně slev musí být alespoň ve výši hodnoty dárkových poukazů.

V rámci zákaznického programu může být člen programu zařazen do časově omezené akce s cenovým, slevovým nebo jiným zvýhodněním.

Informování členů zákaznického programu

Členové zákaznického programu jsou informováni zejména prostřednictvím newsletterů (info@limeconcept.cz) a SMS na e-mailovou adresu a telefonní číslo, které člen zákaznického programu uvedl v registračním formuláři.

Komunikace může být zaměřena:

Registraci a vstupu do zákaznického programu;

Informování o výši slevy zákaznického programu dle výše kumulované útraty;

Oznámení o časově omezených akcí orientované na členy zákaznického programu s nabídkou cenově, slevově nebo jiného zvýhodnění;

Zrušení nebo pozastavení členství v zákaznickém programu.

Ukončení členství v zákaznickém programu

Ze zákaznického programu se může člen zákaznického programu odhlásit pomocí formuláře z patičky e-mailu zaslaného z info@limeconcept.cz nebo zasláním e-mailu (předmět „NE LIME CONCEPT“) na info@limeconcept.cz, v tomto případě je členství ukončeno nejpozději do druhého dne od odhlášení. Člen pozbývá nárok na slevu a veškeré výhody zákaznického programu.

Členství v zákaznickém programu automaticky zaniká na základě těchto důvodů:

Člen neprovede alespoň 1 nákup za 24 po sobě jdoucích měsíců.

Člen programu poskytl mylné, nepravdivé nebo nepřesné údaje při registraci.

Člen programu zneužil výhody, které mu zákaznický program poskytuje.

Doručením písemného odvolání souhlasu člena programu se zpracováváním osobních údajů.

Ukončením činnosti zákaznického programu na základě rozhodnutí společnosti LIME Concept.

Další informace o zákaznickém programu

Pro bližší informace o zákaznickém programu prosím kontaktujte jakoukoliv prodejnu patřící do zákaznického programu.