ZÁKAZNICKÝ PROGRAM

 • 10 % zľava na prvý nákup

 • exkluzívny prístup ku zľavám a akciám

 • darčeky k nákupu

 • narodeninová zľava 20 %

 • krajčírske úpravy

 • registrácia bez karty

Obchodné podmienky zákazníckeho programu LIME Concept

platné od 1. 7. 2020

Úvod

Registrácia v klubovom zákazníckom programe LIME Concept (ďalej len zákaznícky program) poskytuje stálym zákazníkom nadštandardné výhody pri nákupoch v predajniach patriacich do zákazníckeho programu v Českej republike a na Slovensku.

Riadnym členom zákazníckeho programu sa môže stať každý zákazník, ktorý spolu s nákupom v akejkoľvek predajni patriacej do zákazníckeho programu vyplní a odsúhlasí registráciu do zákazníckeho programu a vysloví súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Podmienkou aktivácie členstva je uvedenie aspoň dvoch identifikačných údajov, t. j. e-mailovej adresy a telefónneho čísla, ktoré je overené pomocou SMS.

Členstvo v zákazníckom programe

Člen pri registrácii nedostane vernostnú kartu, ale je registrovaný do zákazníckej databázy LIME Concept. Iba registrovaný zákazník je oprávnený čerpať exkluzívne výhody a dosiahnuť na tie najlepšie a najvýhodnejšie ponuky. O akciách v našich predajniach budú registrovaní zákazníci informovaní pravidelne prostredníctvom najrôznejších komunikačných kanálov, prevažne SMS, newsletterom alebo inými obdobnými alternatívami. Registrovaný zákazník má prístup k:

 • zľavám;
 • darčekom spojeným s nákupom;
 • výhodným nákupom;
 • narodeninovej zľave 20 % na nezlacnený tovar, resp. tovar v plnej cene;
 • krajčírskym službám;
 • ďalším ponukám a službám.

Zľavu v rámci zákazníckeho programu možno takisto uplatniť pri platení darčekovými poukazmi za podmienky, že celková cena vrátane zliav musí byť aspoň vo výške hodnoty darčekových poukazov.

Definícia zľavových ponúk a akcií:

 • 10 % zľava na prvý uskutočnený nákup – táto zľava je platná na prvý nákup a neplatí na zlacnený či iný akciový tovar v neoutletových predajniach. Zľava je ďalej platná v outletoch spoločnosti LIME Concept, a to na prvý nákup v outletových cenách.
 • Narodeninovú zľavu 20 % na nezlacnený tovar možno využiť vo všetkých našich predajniach mimo predajne outletovej. Táto zľava sa nevzťahuje na doplnkový predaj. Zľavu možno uplatniť na jeden nákup v každej našej predajni (mimo outletov) počas 6 dní od prijatia.
 • Ponuka zliav – všetky zľavy a ponuky môžu čerpať iba registrovaní členovia. Neregistrovaní členovia nemajú nárok na zľavy ani ďalšie benefity v ponuke zákazníckeho programu LIME Concept. Outletové predajne sa môžu riadiť inými cenovými podmienkami, zľavami či akciami
 • Darčeky k nákupu – len vybrané akcie

Informovanie členov zákazníckeho programu

Členovia zákazníckeho programu sú informovaní najmä prostredníctvom newsletterov a SMS, sociálnych sieťach  alebo inými, alternatívnymi spôsobmi na e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré uviedli v registračnom formulári.

Komunikácia môže byť zameraná na:

 • registráciu a vstup do zákazníckeho programu;
 • oznámenie o časovo obmedzených akciách pre členov zákazníckeho programu s ponukou cenového alebo iného zvýhodnenia;
 • zmenu súčasných podmienok zákazníckeho programu;
 • zrušenie alebo pozastavenie členstva v zákazníckom programe.

Ukončenie členstva v zákazníckom programe

Zo zákazníckeho programu sa môže jeho člen odhlásiť pomocou formulára z päty prijatého e-mailu. Člen stráca nárok na zľavu a všetky výhody programu.

Členstvo v zákazníckom programe automaticky zaniká na základe týchto dôvodov:

 • Člen neurobí aspoň 1 nákup za 24 po sebe idúcich mesiacov.
 • Člen programu poskytol mylné, nepravdivé alebo nepresné údaje pri registrácii.
 • Člen programu zneužil výhody, ktoré mu zákaznícky program poskytuje.
 • Doručenie písomného odvolania súhlasu člena programu so spracovávaním osobných údajov.
 • Ukončenie klubového zákazníckeho programu na základe rozhodnutia spoločnosti LIME Concept.

Ďalšie informácie o zákazníckom programe

Pre bližšie informácie o zákazníckom programe kontaktujte, prosím, akúkoľvek predajňu patriacu do zákazníckeho programu.